KorttidsvistelseVad är korttidsvistelse?

- Korttidsvistelse är för personer som tillhör LSS personkrets, och avsedd för de personer som bor hemma hos anhöriga eller närstående i första hand.

Syftet med korttidsvistelse är att erbjuda personen miljöombyte och rekreation, samt möjlighet att träffa andra personer att umgås med -  samtidigt som anhöriga får avlastning.

Korttidshem kan beviljas som en regelbunden insats eller som en insats vid enstaka tillfällen.

Handläggare i kommun eller stadsdelsnämnd utreder och tar beslut om personen har rätt till korttidsvistelse.